Bản quyền 2010 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.
Địa chỉ: Km 2 Xã Vinh Quang - Thành Phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 060.3864958 – 6289552 - Fax: 060.3862969 Email: ctyduongkontum@yahoo.com.vn ; Hosting by 3STONE Co., LTD